Var finns det ett land i världen där faktiskt den enskilda individen har rättigheter gentemot statsmakten? Ja, inte är detta Sverige jag talar om. Här finns det satan ingen som har rätt emot staten. Här gör staten precis hur de vill, och egentligen så är det ju inte Sverige längre- Här har det skapats en mångkulturell stat som ingen längre riktigt vet vad de ska kalla eller sätt för namn på. Har detta bidragit till mera våld i det svenska samhället? Ja visst har det! Här är det bara att kika på hur mångkulturella som även våra fängelser har blivit. Har de som sitter där då något problem att få tag i ett vapen? Nej, inte alls. Jag är faktiskt ganska övertygad om att de även nästan säljs innanför murarna.

Hur kunde det då gå så illa för det en gång så härliga Sverige? Ja, det är naturligtvis för att detta land saknar Bill of Rights. Egentligen är det väl ens knappast någon som vet om det finns en konstitution i Sverige eller ej. I alla fall hör det inte ett smack om den. Lagar och förordning finns det dock i massor. Här kan du idag åka i finkan för saker du absolut inte kände till att du inte fick göra. I USA, där finns Bill of Rights. Detta är något som skulle finnas överallt och skyddar den enskilda individen. Detta inte bara mot staten utan ger även i vissa fall friheter som skyddar dig mot andra individer.

Bill of Rights – 10 tillägg som ger dig rättigheter

När det gäller den amerikanska Bill of Rights, så är detta något av det bästa som hänt världen. Till och med jag som vill att allt ska vara fritt kan förlika mig med dessa 10 tillägg till USA:s konstitution. Här följer de 3 viktigaste tilläggen sett ur min realistiska synvinkel.

  • Statsmakten ska inte lagstifta rörande religion eller rätten att utföra den. Ej heller ingripa rörande yttrandefriheten, pressfriheten eller rätten att fridfullt samlas.
  • Ett organiserat rättssamhälle är nödvändigt för att behålla säkerheten för människor och land. Rätten för enskilda individer att äga och bära vapen ska därför inte inskränkas på något vis.
  • Uppräkningen i konstitutionen av vissa rättigheter och skyldigheter får ej anses förvägra eller nedvärdera rättigheter förbehållna folket i USA.