Det är många som säger att rätten för alla att äga och bära vapen i USA, skulle vara något som leder till mera våld. Detta är något som jag starkt vill påpeka är ren och skär lögn. Det är inte vapnet som gör en människa till brottsling. Det är inte vapnet som gör en person till mördare. Det kommer heller inte att vara vapnet som framkallar masskjutningar och skolskjutningar. Här handlar det om den personliga individen samt vilka som befinner sig omkring denna person. Till att börja med kan vi ta de ungdomar som plötsligt dyker upp en dag och skjuter ned sina tidigare kompisar på skolgården. Är detta då för att farsan hade rätten att ha ett vapen i hemmet?

Nej, nej och åter nej! Naturligtvis är det inte så. Här handlar det istället om hur farsan och morsan varit som personer. Har de lyckats att skapa en god kontakt med sin son, eller har de misslyckats på det planet? Har detta barn fått det stöd som behövs, vid en eventuellt komplicerad och personlig händelse? Det är exempel på sådana saker som skapar en mördare eller farliga situationer med vapen inblandade. Naturligtvis finns det även psykiskt instabila personer. Här handlar det dock enbart om att ha en god kontroll på bakgrund och vilka som verkligen kan få bära ansvaret för ett vapen. Ett vapen i sig är aldrig farligt. Här handlar det om den människa som håller i vapnet. Ska vi då istället förbjuda vissa människor friheten att leva?