Vilket rabalder det skulle bli på moralisterna om allt skulle ändras i Sverige. Detta skulle bara inte vara möjligt. Här skulle du helt plötsligt få äga och bära ett vapen, bara du var ostraffad och laglydig. Detta skulle absolut inte kunna tillåtas. Här skulle det helt plötsligt bli vilda västern. Ingen skulle längre känna något ansvar, alla skulle gå ut på stan och skörda livet på någon. Ja, ibland är det så att jag tror att lagstiftarna ser den svenska medborgaren som en mindre vetande person. Det handlar inte alls om det. Det ska helt klart vara varje människas rätt att inneha ett vapen i syftet säkerhet och självförsvar.

Varför är detta något som den svenska staten förbjuder människor att ha rätten till? Sedan kommer du till alla de få som har rätten att äga ett vapen. Här handlar det då om att du enbart har en speciell typ av vapen att välja på. Är du jägare med examen får du absolut inte under några omständigheter äga en pistol. Detta anses vara mycket riskfyllt, vilket då skulle kunna göra dig till en jägare av människor istället för djur? Nä, om de svenska medborgarna gavs sin rättmätiga rätt, så skulle inget skilja sig från hur det idag ser ut på den svenska kartan. Alla vet ju att det är hur lätt som helst att få tag i ett vapen.

Att göra det lagligt att inneha vapen skulle minska brott

Om det nu vore så att det skulle vara möjligt att förändra lagen till det bättre i Sverige. Detta betyder då att alla skulle få rätten att äga och bära ett vapen. Min uppfattning i det fallet är att detta skulle leda till att antalet brott minskade, istället för att de ska öka som är det som påstås som motargument. Här handlar det om att många av de som idag har ett vapen i hemmet på ett illegalt sätt, skulle kunna ha det på den lagliga vägen. Där skulle dessa brott minska, då det idag är brottsligt att ha ett vapen i hemmet för personligt skydd. Detta är dock bara en av de saker som skulle falla i statistiken.

Tänk dig själv alla de som idag har ett illegalt vapen för olagliga handlingar, såsom inbrott och hot eller till och med mord. Om det var tillåtet för människor att ha ett vapen för självförsvar. Ja, då skulle förmodligen en tredjedel eller kanske till och med hälften dra sig för att utföra brottet. Det är just vetskapen om att de som bor i ett hus inte har något att försvara sig med, som gör att många brott utförs. Det skulle svida lite att själv som brottsling kika in i loppet av en pistol istället för tvärtom. Något annat kan ju vara nedslagningar och väskryckning eller personrån. Det är ju inte så kul för dessa, som oftast är amatörer, att veta att de kan bli en kula i benet för detta lilla tilltag. Jag tycker inte att detta skulle vara en för hård värld att leva i.